CONTACT:

Adresa: Strada "Stefan cel Mare" Nr. 62-64, municipiul Vaslui, judetul Vaslui , C.P. 730171 , Romania.
Telefoane: 0335401085 , 0722671567
Email: ancmrrvaslui@yahoo.com ; doboseru_petru@yahoo.com
Bloguri : http://ancmrrvaslui.blogspot.com; http://doboserupetru.blogspot.com
Subfiliala BIRLAD: http://ajcmrr-vasluisubfilialabirlad.blogspot.com/
Subfiliala Husi: http://ajcmrr-vasluisubfilialahusi.blogspot.com/
CONT (RON) = RO47BRDE380SV10236793800 la BRD Groupe Societe Generale -Filiala VASLUI
Cont de identificare fiscala: 9608746/21.07.1997

Consiliului Director (Comitetul) , ales de Adunarea Generala (Conferinta) din 13 aprilie 2013 si Comisia de cenzori:

1.Presedinte Filiala : Col(r) DOBOSERU PETRU
2.Prim-vicepresedinte: Col.(rez) IGNAT ROMEL 3. Vicepresedinte(Presedinte Subfiliala Birlad) : Col(r)PAVELESCU PAVEL 4.Vicepresedinte(Presedinte Subfiliala Husi): mm.(r) BRIGIU MIHAI 5.Secretar executiv:Lt.col.(r) BUHAESCU VASILE ;6. Membru:Lt.col.(r) CHIRU DUMITRU ; 7.Membru: Lt.col.(rez) MEHEDINT GHEORGHE-financiar;8. Membru: Mr.(r) POPESCU ION; 9.Membru: Mr.(rez) ANDREI VIOREL; 10. Membru: Mr.(rez) COZMA MIHAI-purtator de cuvint


Comisia de cenzori:
1.Presedinte : SMINTINA ALEXANDRU-expert contabil autorizat
2.Cenzor :Mr(r) BUCUR IOAN 3.Cenzor: Col.(rez) IONESCU MIRCEA

ADUNAREA GENERALA ANUALA a Filialei judetene Vaslui a ANCMRRANUNT IMPORTANT

Cadrele militare in rezerva si in retragere din judetul Vaslui sunt invitate sa participe la Adunarea generala a Filialei judetene Vaslui a ANCMRR.

Adunarea generala va avea loc la Casa de Cultura Vaslui , duminica 2.04.2017

orele 10.30

Ordinea de zi cuprinde Darea de seama, Raportul Comisiei de Cenzori, Informare cu activitatile trecute si viitoare ,alegeri si discutii ..

PROGRAMUL FILIALEI VASLUI
############################################# PROGRAM DE LUCRU LUNI SI VINERI :10.00-1200 **********ADUNAREA GENERALA LUNARA:IN ULTIMA SAPTAMINA A LUNII,JOIA, LA ORA 17.00 *************PROBLEME URGENTE:LA ORCE ORA , LA TELEFONUL 0722671567, LA PRESEDINTELE FILIALEI, COL(r) Petru DOBOSERU ###########################################

FORUM @ FORUM @FORUM @ FORUM @ FORUM @ FORUM @ FORUM@ FORUM@ FORUM @ FORUM @ FORUM @

========================================================


dati click , pe adresa , cu mouse-ul !


" FORUMUL FILIALEI VASLUI"

=======================================================

A FOST PROMULGATA "LEGEA REPARATORIE..."

LEGE PRIVIND PENSIILE MILITARE-PROIECT 2012

joi, 30 mai 2013

ZIUA REZERVISTULUI MILITAR-Expunerea presedintelui ANCMRR general(r) Mihai Iliescu

               ASOCIAŢIA  NAŢIONALĂ  A  CADRELOR  MILITARE
         ÎN REZERVĂ ŞI ÎN RETRAGERE  „ALEXANDRU  IOAN  CUZA”
LEGITIMITATE ISTORICĂ ŞI JURIDICĂ, REPREZENTATIVITATE,
                             UTILITATE ŞI NOTORIETATE PUBLICE.

 Onorat Prezidiu,
        Doamnelor şi Domnilor,
        Stimaţi camarazi,

       Doresc să reiterez de la început, ca reuniunea de astăzi este dedicată zilei de 31 mai a.c. când Armata de rezervă a României va sărbători printr-o coincidenţă fericită  ziua A.N.C.M.R.R, „Alexandru Ioan  Cuza” ( a 88 aniversare) şi ziua Rezervistului Militar, prilej minunat şi pentru comemorarea eroilor neamului românesc şi ai Armatei României.
       Este o deosebită onoare şi plăcere ca să reamintesc şi cu acest prilej faptul că Ziua Rezervistului Militar a fost instituită la iniţiativa A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza”, iniţiativă ce a fost acceptată şi promovată de fostul ministru al apărării naţionale, dl.Gabriel Oprea în prezent viceprim-ministru  în Guvernul României, aceasta având şi acceptul tuturor structurilor similare din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională şi bineînţeles acordul şefilor instituţiilor publice centrale din care ele  provin.
       Astfel la data de 12 mai 2010, Guvernul României a adoptat H.G. nr.467/2010 prin care instituie prima dată în România, Ziua Rezervistului Militar, zi înscrisă în capitolul „Sărbători militare” al Calendarului Tradiţiilor Militare, periodic de istorie şi cultură militară editat de Statul Major General al  Armatei Române.
       Cred că nu deranjează dacă reamintesc conţinutul acestei hotărâri :
       Art.1. Se instituie ziua rezervistului militar, care se sărbătoreşte în fiecare an la data de 31 mai;
       Art.2. Instituţiile publice din cadrul Sistemului de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională pot sprijini, în condiţiile legii, manifestările prilejuite de acest eveniment ;
       Art.3. Potrivit prezentei hotărâri, prin rezervist militar se înţelege orice persoană care deţine grad militar în rezervă sau în retragere.
       În contextul sărbătoririi zilei A.N.C.M.R.R. „Alexandru Ioan Cuza” provenite din activitate în Ministerul Apărării Naţionale mi-am propus ca în această expunere să mă refer la parametrii fundamentali care dau dimensiune şi recunoaştere acestei structuri asociative şi anume : legitimitate istorică şi juridică reprezentativitate, utilitate şi notorietate publice.
        De la început, este demn de menţionat că după o întrerupere abuzivă timp de 42 ani, în 1990 A.N.C.M.R.R. a reapărut pe eşicherul societăţii româneşti din iniţiativa unui grup de 24 de generali şi ofiţeri în rezervă şi în retragere, animaţi nu de orgolii


                                                        1

necontrolate ori de aprecieri suprasolicitante, ci de omenească filozofie a continuităţii unei tradiţii care a reuşit să conserve unitatea de corp a cadrelor militare, să păstreze neştirbite onoarea şi demnitatea militare în noul context creat de evenimentele din decembrie 1989.
       Cadrele militare care dau identitate acestei structuri asociative, sunt cei care, ca militari, prin jurământ de credinţă şi-au asumat onoranta misiune de a fi pavăză la hotarele terestre, aeriene şi maritime ale României, cu riscul, la nevoie, - până la sacrificiul suprem.
       Ei sunt acei care timp de mai multe decenii s-au distins la comandă, în statele majore şi structurile tehnice de mentenanţă şi logistice, ale unor structuri militare la nivel tactic, operativ şi strategic, reprezentând cu onoare şi mândrie românească – Armata şi Ţara în relaţiile internaţionale, au participat fără crâcnire, în condiţii deosebite pe şantierele ţării şi în agricultură ; la înlăturarea urmărilor şi dezastrelor calamităţilor naturale – mulţi dintre ei şi în campaniile celui de Al Doilea Război Mondial, în Revoluţia din decembrie 1989, având o contribuţie decisivă la instituirea statului de drept şi a democraţiei în România şi în ultimul timp în teatrele de operaţii militare din cadrul NATO.
       Cu deplină satisfacţie şi mândrie camaraderească apreciem ca Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere „Alexandru Ioan Cuza”, considerând asocierea fostelor cadre active ale Armatei României într-o structură asociativă viabilă, a cărei notorietate şi reprezentativitate să fie recunoscute de factorii de decizie politică şi militară, constituie, mai cu seamă în condiţiile actuale, misiune de credinţă şi datorie de onoare, trăieşte astăzi, la această sărbătoare vârsta maturităţii sale depline şi a rezervistului militar, astfel :
        a/ Ca persoană juridică română de drept privat, înscrisă în Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor în urmă cu peste două decenii, A.N.C.M.R.R. îşi organizează şi desfăşoară activitatea la nivel naţional şi teritorial în strictă conformitate cu legea, cu valorile statutului de drept şi democraţiei, în spiritul devizei sale „Patrie, Onoare, Demnitate”! 
       În acest demers A.N.C.M.R.R. este purtătoarea unei legitimităţi istorice de peste 88 de ani, structura asociativă de la care îşi revindecă statutar legitimitatea fiind Societatea Ofiţerilor în Rezervă şi în Retragere Proveniţi din Activitate (S.O.R.P.A) constituită în anul 1925, la doi ani de la adoptarea Constituţiei din 1923 – lege fundamentală a României întregite care, în capitolul privind „puterea armată” dădea expresie concretă, în sinteză Constituţională, unui efort de şase decenii şi jumătate pentru făurirea Armatei Române moderne.
      În spiritul Constituţiei din 1923, forurile de decizie politică şi militară au adoptat legi, decrete, decizii ministeriale, regulamente şi instrucţiuni menite să aşeze puterea militară a ţării pe temelii noi, la dimensiunea întregului teritoriu naţional. Acestea au vizat şi cadrele militare în rezervă şi în retragere. Una din aceste legi a fost şi Legea nr.21/1924 privind asociaţiile şi fundaţiile. Prevederile acesteia are cadrul legal de materializare a tendinţei de asociere a cadrelor militare ieşite din sistemul militar activ, tendinţă care devenise mai pregnantă după încheierea Războiului de Întregire şi făurirea Marii Uniri.


                                                   2

        Astfel, concluzionăm asupra acestui aspect prin a reaminti ca după adoptarea Constituţiei din 1923 şi promulgarea Legii Nr.12/1924, - în 1925 este atestată juridic Societatea Ofiţerilor în Rezervă şi Retragere provenită din activitate, cu acronimul S.O.R.P.A, care fiinţa sub înaltul patronaj al Conducătorului Armatei – Domnitorul Ţării, la un „moment dat având şi patrimonial „Carol al II-lea” structură de la care A.N.C.M.R.R. îşi revendică legitimitatea istorică.
       Legitimitatea istorică, statutul juridico-legal al A.N.C.M.R.R. redobândit în anul 1990, a fost întregit în anul 2008 când prin Ordinul nr.H 5498 al ministrului Apărării Naţionale, Asociaţia a fost îndrituită să se identifice, ca toate structurile militare semnificative, cu Însemn heraldic şi Steag de identificare proprii, iar prin Ordinul nr. H 3762 din acelaşi an, la propunerea Comisiei de Heraldică şi Denumiri, i-a confirmat denumirea onorifică de Alexandru Ioan Cuza, domnitor al Principatelor Române Unite şi primul ctitor al Armatei României moderne.
b/ Nu mai puţin important în ordinea de idei a acestei comunicări este faptul că în prezent A.N.C.M.R.R. se bucură de reprezentativitate reală, asigurată de o conducere centrală şi o structură teritorial temeinic articulată prin Statut, formată din 47 filiale judeţene şi din sectoarele Capitalei, precum şi de peste 60 de subfiliale în actualele sau fostele garnizoane militare nereşedinţă de judeţ.
          Fără teama de a greşi, apreciez că un rol hotărâtor în recunoaşterea legitimităţii şi reprezentativităţii noi structuri înfiinţată la 31 mai 1990 l-a avut preluarea frumoasei tradiţii antebelice de către înaintaşii noştri fondatori instituind Deviza „ Patrie, Onoare, Demnitate” şi fiinţarea Asociaţiei sub înaltul patronaj al Preşedintelui României în calitatea sa de Comandant al Forţelor Armate şi sub patronajul M.Ap.N., ministru fiind Preşedinte de Onoare, şi şi-a asumat menirea de acţiona permanent pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi retragere şi familiilor acestora.
Demn de subliniat şi onorabil pentru noi este faptul că toţi preşedinţii României, ministrul apărării naţionale în funcţie şi marea majoritate a predecesorilor  domniei sale au recunoscut şi acceptat prevederile statutare ale A.N.C.M.R.R. referitoare la aspectul mai sus menţionat.
Reprezentativitatea reală a A.N.C.M.R.R. este recunoscută şi în prezent de M.Ap.N., având cu acesta un parteneriat viabil şi fructuos, ministru acceptând, conform tradiţiei, să-i fie preşedinte de onoare. De asemenea, reprezentativitatea A.N.C.M.R.R. este recunoscută de Statul Major General şi Statele Majore ale Categoriilor de Forţe Armate – Terestre, Aeriene şi Navale, de alte structuri militare semnificative, precum şi Direcţia Generală de Informaţii pentru Apărare şi Comandamentul Comunicaţiilor şi Informaticii. Emblem a de Onoare a Armatei şi a Statului Major General, precum şi ale celorlalte structuri militare, conferite A.N.C.M.R.R. constituie câteva din multiplele dovezi ale recunoaşterii şi reprezentativităţii reale a A.N.C.M.R.R.
Recunoaşterea reprezentativităţii A.N.C.M.R.R. este impusă şi dovedită prin prevederile Statutului acesteia referitoare la faptul că Asociaţia nu este angajată politic, nu desfăşoară activităţi în favoarea sau defavoarea vreunui partid sau organizaţie politică, acţionează permanent cu sprijinul moral, material şi financiar al


                                              3

M.Ap.N. şi relaţionează cu toate forţele politice care-i împărtăşesc dezideratele, cu celelalte autorităţi şi instituţii publice centrale şi locale pentru îmbunătăţirea protecţiei sociale a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, precum şi familiilor acestora, realizând, în spiritul devizei asumate cerinţele cultivării şi promovării valorilor fundamentale ale democraţiei, interesele şi simbolurile naţionale ale României, cultivarea trecutului glorios naţional şi militar al poporului român, pentru promovarea imaginii armatei în societatea românească, contribuind la dezvoltarea ştiinţei şi artei militare româneşti atunci când este solicitată de către structurile organizatorice ale M.Ap.N.
      Tot pe linia recunoaşterii reprezentativităţii A.N.C.M.R.R. pot fi înscrise şi relaţiile foarte bune pe care acestea le are cu Asociaţiile afiliate, cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război, Asociaţia Diplomaţilor Militari în Rezervă şi în Retragere, Asociaţia Naţională „Cultul Eroilor”, precum şi cu Asociaţiile similare din Sistemul de Apărare, Ordine Publică şi Siguranţă Naţională, relaţii întărite prin acorduri şi protocoale, prin demersuri şi acţiuni comune.
      Faptul că A.N.C.M.R.R. este reprezentată în Consiliul Naţional al Persoanelor Vârstnice, în Comisia Superioară pentru Acte Normative Specifice, în Comisia M.Ap.N. pentru Problemele Sociale, că este acceptată şi invitată sistematic la dialog cu unele Comisii ale Parlamentului şi Guvernului României constituie, de asemenea, dovezi ale recunoşterii reprezentativităţii ei.
      De mare notorietate şi în totalitate benefică pentru noi este relaţia cu Alianţa Centru Stânga/USL PSD+UNPR prin prevederile Protocolului de colaborare dintre ANCMRR şi ACS,  semnat de  Prim-ministru, viceprim-ministru, cei doi secretari generali şi Preşedintele şi Prim-vicepreşedintele Asociaţiei.
      Şi în planul relaţiilor internaţionale avem dovezi ale recunoaşterii reprezentativităţii A.N.C.M.R.R. Reamintim că încă din anul 1997, cu şapte ani înainte ca România să acceadă în N.A.T.O ca membru cu drepturi depline (01.03.2004), A.N.C.M.R.R. a fost invitată să participe anual la 2 – 3 activităţi internaţionale organizate de Conferinţa Internaţională a Ofiţerilor de Rezervă şi Parteneriat pentru Pace (C.I.O.R – P.f.Pi) – congrese, seminarii, ateliere pe teme de interes, cele mai semnificative fiind legate de : „Constituirea, rolul, misiunile şi activitatea Asociaţiilor Ofiţerilor de Rezervă”, precum şi în cadrul Centrului de Studii Strategice „George Marshall” pe tema Rezerviştii şi asociaţiile lor în perspectiva extinderii N.A.T.O.”
      Semn al recunoaşterii reprezentativităţii şi activităţii A.N.C.M.R.R, putem considera şi faptul că la 29 iulie 2004, Asociaţia Ofiţerilor de Rezervă din România (A.O.R.R.), constituită prin eforturile şi contribuţia esenţială a Asociaţiei noastre, la Congresul de la Viena, în prezenţa reprezentanţilor A.N.C.M.R.R., a fost primită în C.I.O.R. ca membru cu drepturi depline.
    Tot pe linia recunoaşterii reprezentativităţii  A.N.C.M.R.R. poate fi înscris şi faptul că în prima Enciclopedie a Armatei Române, editată cu prilejul aniversării a 150 de ani de la  constituirea Statului Major General (noiembrie 2009) Asociaţia noastră este înscrisă într-un amplu articol însoţit de câteva imagini semnificative înfăţişând prezenţa ei în societatea românească.

                                                     4


        Nu încape  nici-o îndoială că recunoaşterea reprezentativităţii A.N.C.M.R.R. la nivelul diferitelor structuri ale puterii de stat, inclusiv la nivel teritorial, este benefică tuturor cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite din activitate în Armata României. O dovadă recentă este rezultatul demersurilor din anii 2010 – 2013 în problema pensiilor militare.
        Este demn de menţionat că în baza Protocolului cu ACS, - mai sus amintit la insistenţa A.N.C.M.R.R. s-a promovat iniţiativa legislativă în Parlament referitoare la revenirea pensiilor diminuate prin recalculare să revină la nivelul 2010 – decembrie iar cele care au înregistrat creşteri legale să rămână în plată – Domnul Vice prim-ministru Oprea Gabriel ne-a confirmat în ziua de 22 mai – asigurându-ne de acceptul Legii şi în Camera Deputaţilor într-un timp cât mai scurt. Urmând ca Legea pensiilor militare de stat să se elaboreze şi să se aprobe până la 30 decembrie a.c.
       c/ Nu mai puţin reală şi importantă este calitatea de asociaţie de utilitate publică acordată A.N.C.M.R.R. după 14 ani de afirmare rodnică în viaţa cadrelor militare în rezervă şi în retragere provenite din activitate în Armata României, în condiţiile legii, prin H.G. 20/2004.
       Dacă statutul de  asociaţie de utilitate  publică, cu tot ce decurge din aceasta, a fost acordat de Guvernul României, notorietatea publică a fost dobândită de A.N.C.M.R.R. prin activitatea desfăşurată în timpul ce s-a scurs de la constituire până în prezent, în
ciuda tuturor clevetirilor mai vechi şi mai noi la adresa sa.
       În baza statutului de ONG de utilitate publică acordat de Guvern trebuie să arătăm că la nivel central şi al filialelor din teritoriu, relaţionăm benefic pentru cadrele militare în rezervă şi în retragere, detaşându-se ca model parteneriatul cu Primăria Sectorului 2, devenită tradiţională şi model pentru toate filialele asociaţiei şi nu în ultimul rând parteneriatul cu M.Ap.N.
      Dovezile indubitabile ale notorietăţii A.N.C.M.R.R. sunt numeroase. Între acestea reamintesc desfăşurarea unui parteneriat real, mai cu seamă în ultimii 2- 3 ani între A.N.C.M.R.R. şi M.Ap.N, solicitudinea manifestată de conducerea ministerului şi principalele sale structuri faţă de problemele ridicate de conducerea Asociaţiei, cum nu prea s-a întâmplat în timpurile anterioare.
       Notorietatea dobândită de A.N.C.M.R.R. a făcut posibil ca unele doleanţe ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere să poată fi susţinute cu succes la nivelul celor mai înalţi factori de decizie, politică sau militară.
Nu aş putea să închei fără a reaminti că datorită acţiunilor, activităţilor şi demersurilor promovate prin care au crescut notorietatea şi prestigiul Asociaţiei, s-au întărit legăturile cu Biserica Ortodoxă Română, cu Patriarhia României, cu Academia Română prin protocoale de colaborare încheiate cu Academia Oamenilor de Ştiinţă din România, U.N.Ap şi Academia Tehnică Militară, precum şi cu U.N.V.R.
În contextul reuniunii de astăzi şi mai ales ancorat în realitatea cotidiană în care diferiţi comentatori şi aşa zişi formatori de opinie militară şi civică, din păcate şi din rândul unor militari animaţi de sentimente nejustificate de frustrare, de orgolii personale şi de grup, departe de esenţa militară, de interese politice, meschine sau chiar din afara contextului românesc încearcă inducerea în opinia cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a pensionarilor militari a partizanatului şi aservirii politice ale A.N.C.M.R.R. în scopul dezintegrării acestei structuri recunoscute şi reprezentative.

                                                 5

       O dată cu îndemnul  la înţelepciune şi unitate structurală şi de corp, asigurăm toate cadrele militare în rezervă şi retragere  de verticalitatea conduitei noastre în strânsă legătură cu virtuţile exprimate prin deviza „ Patrie – Onoare – Demnitate” şi toate prevederile Statutului A.N.C.M.R.R. 

      Onorată asistenţă,

      Am convingerea că foarte multe aspecte legate de parametrii fundamentali mai sus – amintiţi, vă sunt foarte bine cunoscute şi nu m-am gândit ca această comunicare să aibă un caracter exhaustiv ci mai mult să constituie o provocare şi un îndemn la o analiză corectă, fără ingerinţe neavenite, asupra a ceea ce este şi reprezintă A.N.C.M.R.R.

       Distins auditoriu,

       În nume personal şi al conducerii A.N.C.M.R.R. doresc să vă adresez Dumneavoastră celor prezenţi şi tuturor membrilor Asociaţiei, tuturor rezerviştilor militari cu ocazia Zilei Rezervistului şi a Zilei A.N.C.M.R.R. multă sănătate, speranţe împlinite, şi La Mulţi Ani ! Fie ca Bunul Dumnezeu să ne ocrotească pe toţi cu
Graţia-i Divină !
                            General (r) prof.univ.dr.Mihai ILIESCU